Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím tretou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlucne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú dalej poskytované tretím osobám ani inak komercne využívané. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo zmenit cenu výrobku bez upozornenia. V prípade takejto zmeny má zákazník právo odmietnut vybavenie objednávky.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy:

– zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII
Document organizacna smernica na ochranu osobnych udajov – GPDR