Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme (e-mailom). Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby – e-mailom ( kettler@kotliky.sk ).Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša zákazník. Pri uznaní reklamácie všetky náklady znáša predajca.V prípade, že dodaný tovar nevyhovuje, môže sa do 7 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a kupujúcemu sa do 15 dní od prijatia tovaru spät uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený a musí byt v pôvodnom neotvorenom balení. Predávajúci túto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet zákazníka, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.Reklamácie sa zasielajú na adresu uvedenú v kontaktoch, alebo formulárom v sekcií – Kontaktujte nás. Je potrebné priložiť list s údajmi objednávky (číslo objednávky, alebo faktúry) a uviesť, či si zákazník praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (v tomto prípade treba uviesť aj číslo účtu, alebo adresu na ktorú má predávajúci peniaze zaslať).Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,… ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. Záruka sa mimo iné nevzťahuje na vady:

a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

a) informujte nás o reklamácii e-mailom, či písomne na adresu firmy
b) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
c) do zásielky uvedte dôvod reklamácie, Vašu adresu doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou. V prípade neoprávnenej reklamácie, Vám budeme nútení účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vydaný tovar za ten istý tovar. Jedná sa ale o výmenu za ten istý výrobok – výmena chybnej veci za bezchybnú.

Reklamačný poriadok dokumenty:

Stiahnite si dokumenty kliknutím na odkaz nižšie.

Reklamačný poriadok – dokumenty na stiahnutie

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj:
Vrátna č. 3
043 79 Košice
t.č 055/6220781
fax 055/6224547